Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları

Ülkemiz özellikle son 20 yıldır hukuki anlamda büyük değişimler yaşamıştır. Bu değişimlerin başlıca sebebi ülkemizin Avrupa Birliğine girebilmek için gerekli olan hukuki şartları sağlama çabasıdır. Bu çaba gereğince pek çok hukuki düzenleme yapılmıştır. Çünkü bunlar yapılmadıkça Avrupa Birliği ile olan uyum sürecimiz ilerlemeyecektir.

Bu uyum sürecinin gerekliliği olarak ülkemiz vatandaşlarına,  ülkemizde verilen kararlara karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru imkanı tanımıştır. Bu başvuruyu yapabilmek için pek çok şartın sağlanması gerekmektedir. Çünkü bu durum istisnai bir durumdur ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de iş yükünün çok fazla artmaması gerekmektedir. Bu iş yükü çok artarsa isabetli karar verme ihtimali azalacaktır.

Bu şartların başlıcası başvuru yapılan konunun insan haklarına dayanan bir başvuru olmasıdır. Bu koşul sağlanmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru reddedilecektir. Diğer ve en zorlu koşul ise ülke içerisindeki tüm hukuki yolların tüketilmesidir. Ülke içerisinde başvurulabilecek hala bir hukuki merci varsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilme olanağı yoktur. Yani ülke içerisinde bir davanız görüldüyse ve yerel mahkeme bir karar verdiyse henüz bu davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımanız mümkün değildir. İstinaf, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi gibi mahkemelere başvurup bunların tamamından olumsuz sonuçlar alırsanız ancak bu halde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilme hakkınız doğmaktadır. Bu davalara bakabilen hukukçu sayısı çok fazla olmadığı için alanında uzman olan Seferihisar Avukat, Teos Hukuk size bu konularda yardımcı olabilecektir.

Subscribe Your Email for Newsletter & Promotion