Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri ve sınai haklar hukuku günlük hayatta çok faza kullanılan hukuk dalları arasında değildir. Ancak son zamanlarda önemi daha da fazla hale gelmiş bir hukuk dalıdır. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle birlikte dizi film gibi çok yüksek bütçeli şeylerin bilgisayarlarda saklanmalarına sebep olmuştur. Teknolojinin gelişme hızı ile birlikte kendilerini de sürekli geliştirmekte olan bilişim korsanları da bu yüksek bütçeli dizi ve filmlerin peşine düşmektedir. Bu da fikri ve sınai haklar hukukunun ilgilendiği hukuki anlaşmazlıkları doğuran durumlar arasındadır.

Fikri ve sınai haklar hukuku günlük hayatta çok fazla karşımıza çıkmıyor olsa da ve çok fazla kullanılıyor olmasa da çok yüksek bedellerde tazminatların kazanıldığı ya da kaybedildiği bir hukuk dalıdır. Çünkü ihlalleri halinde firmalarda ya da kişilerde büyük zararlar meydana getirebilmektedir. Bu büyük zararların tazmin edilebilmesi için de çok yüksek bedellerde tazminat tutarlarına hükmedilebilmektedir.

Tazminat tutarı yüksek olduğunda çok küçük ayrıntıların çok yüksek tutarlara tekamül etme durumu ortaya çıkmaktadır. Bu da davaların çok hassas bir şekilde incelenmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Ayrıca bu davalara bakan hukukçuların alanlarında uzman olmaları ve belirli bir tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde geri dönüşü olmayan ve çok yüksek tutarlara tekamül eden hak kayıplarının yaşanma ihtimali doğacaktır. Seferihisar Avukat ile bu ihtimaller ortadan kalkacaktır. Teos hukuk sayesinde alanında uzman hukukçular ile davalar görülür ve kişilerin hakları olabildiğince korunur.

Subscribe Your Email for Newsletter & Promotion