İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku genellikle işçilerin hakları, güvenlikleri ve sigortaları ile ilgilenen bir hukuk dalıdır. Ülkemizde son yıllarda iş ve sosyal güvenlik hukukunun önemi çok daha artmıştır. Çünkü son on yılda devlet bu konuda pek çok düzenleme yaparak işçilerin haklarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmıştır. Özellikle iş güvenliği konusunda ülkede yaşanan bazı trajik olaylardan sonra iş yerlerinin denetimleri çok daha artmıştır. Bu da iş ve sosyal güvenlik hukukunun ülkemizde önemini arttıran sebeplerin başında gelmektedir.

İş davaları maddi ve manevi tazminatlara da sebep olabilmektedir. Bu da büyük rakamlı davalar anlamına gelmektedir. Bu davalardaki küçük hatalar ya da gözden kaçırılan şeyler de dolayısıyla büyük hak kayıplarına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla bu konularda hukuki yardıma ihtiyacı olan kişilerin bu yardımı alacakları kişileri çok iyi seçmeleri gerekmektedir.

Seferihisar avukat sayesinde bu davalardan hiçbir hak kaybı yaşanmayacaktır. Çünkü teos hukukta alanında uzman hukukçular bulunmaktadır. Bu uzman kişilerin vekilliğinde kişiler iş ve sosyal güvenlik davalarından olabilecek en büyük menfaatleri sağlayarak ayrılmaktadırlar.

İş ve sosyal hukuk davalarına genellikle işçiler hakları olan ücretleri alamadıklarında başvururlar. Ya da işverenler haklı bir sebeple bir işçileri ile yollarını ayırmış olduğu halde haksız bir sebebe dayanan bir tazminat talebi ile karşılaştıysa bu davalara başvurması gerekmektedir. Alanında uzman avukatlar sayesinde kişiler haklı olduklarını mahkeme önünde de kanıtlayacaklardır.

Subscribe Your Email for Newsletter & Promotion