Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku çok farklı sebeplerden doğan alacaklar için doğabilmektedir. Hukukumuzda pek çok alanda farklı farklı tazminat çeşitleri vardır. Bu tazminat çeşitlerine işçi alacaklarından doğan kıdem tazminatı, haksız fiilden doğan maddi ve manevi tazminatlar gibi tazminatlar sayılabilecektir. Tazminat hukuku bu sebeple çok geniş bir alandır. Tazminatlar maddi sebeplerle de manevi sebeplerle de doğsa bir para karşılığı belirlenir ve tazminat bedeli yalnızca parasal bir değer olabilmektedir. Yani manevi tazminat tutarlarının da bir parasal değeri vardır ve bu değer hakim tarafından geniş bir takdir yetkisi ile belirlenir. Belirlenen bu bedel de tıpkı maddi tazminatlar gibi ifa edilmektedir.

Tazminat hukukunda belirlenen tazminat bedeli ülkemizde zarar miktarına göre ve kusur oranına göre belirlenmektedir. Bu sebeple de özellikle A.B.D. de olduğu gibi çok yüksek bedellere tekamül eden tazminat tutarlarına hükmedilmemektedir. Zararın tekamül ettiği maddi değer hesaplanır ve bu zararın ortaya çıkmasında zarar görenin de kusuru varsa bu kusur oranında bedelden indirim yapılır. Bu bedeli zararın meydana gelmesine sebep olan kişi ödemektedir.

Tazminat hukukunda özellikle maddi tazminatın belirlenmesinde zarar bedelinin hesaplanması ve kusur oranının bulunması son derece önemlidir. Bunların hesaplanmasında bir yanlışlık yapılırsa tazminat bedeline hükmedilirken de hatalar meydana gelecektir. Bu sebeple tazminat hukuku konusunda hukuki yardıma ihtiyacı olan kişilerin Seferihisar avukat ya da Teos hukuk gibi alanında uzman kişilere danışmaları gerekmektedir.

Subscribe Your Email for Newsletter & Promotion