Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku günlük hayatta en fazla kullanılan hukuk dalları arasındadır. Bu sebeple küçük çocuklar da dahil olmak üzere herkesin bu konuda bir miktar bilgiye sahip olması gerekmektedir. Ancak ülkemize baktığımızda bu durumun böyle olmadığı çok kolay bir şekilde görülecektir. Halkımızın bu konuda yeterince bilgili olduğunu söylemek oldukça zordur.

Ülkemiz tüketici satıcı arasındaki dengede tüketiciyi çokça koruyan düzenlemelere sahiptir. Kanunlarımız hemen hemen her konuda tüketicinin yanında yer almaktadır. Bu durumun sebebi olarak tüketicilerin bu konudaki bilgilerinin yeterli olmaması ve bu sebeple de çok kolay bir şekilde kandırılabilmeleri gösterilebilecektir. Kanunlarımız da bu sebeple kurnaz satıcıların yaptıkları hilelerden tüketicileri koruma amacıyla tüketicilerin lehine pek çok kural koymuştur. Bu kurallara örnek olarak hatalı ürünlerin iade edilebilme hakkı, hatasız olan misliyle değiştirilebilme hakkı ve ücretsiz onarımını isteme hakkı gösterilebilecektir. Bu haklar seçimlik haklardır ve hangisini kullanacağının takdiri tüketicidedir. Bu hakların kullanılabilmesi için çeşitli süreler ve yapılması gereken şeyler vardır. Bunları vatandaşların bilme şansı yoktur. Bu sebeple de bir avukata danışmalarında yarar vardır. Avukata danışmadan bu işlemleri yapmaya çalışan vatandaşların hak kaybı yaşama ihtimalleri çok yüksektir. Seferihisar Avukat ile bu konudaki hukuki uyuşmazlıklar çözülebilecektir. Teos Hukuk sayesinde haklı olduğunu düşünen satıcılar ya da tüketiciler hukuk sahasında haklarını arayabilirler ve böylece hak kaybı yaşamadan hukuki uyuşmazlıklarını çözebilirler.

Subscribe Your Email for Newsletter & Promotion